DURFKAPITAAL

Vaak gaat het hier om (startende) ondernemingen met een hoog risicoprofiel. Naast durfkapitalisten kunnen starters ook terecht bij het Participatiefonds Vlaanderen (PMV).

Bij een overbruggingskrediet betaalt uitsluitend men interesten gedurende de looptijd van het krediet. Men noemt deze vorm van kredieten ook wel een 'bulletkrediet'. Aan het einde van het krediet bent u - meestal - verplicht het hele ontleende bedrag ineens terug te betalen.

Ook wel bekend als de debiteurenfinanciering. De betaling van uw facturen wordt uitbesteed aan een extern bedrijf. Dat bedrijf schiet de betaling van uw facturen veel sneller aan u voor, in het geval van Krediet Expert zelfs binnen de 24 of 48 uur! Zo kunt u - zonder zekerheden in te brengen - snel cash verkrijgen.

Leasing is onder te verdelen in 2 vormen: een financiële lease en een operationele lease. Bij een financiële lease is de gebruiker economisch en vaak ook juridisch eigenaar van het object. Bij een operationele lease huurt u als het ware het object tegen een vergoeding. Op deze manier loopt u geen risico op waardevermindering van het object!

Bij een hypothecair krediet geeft u de kredietgever een vastgoed in waarborg om in ruil een interessante rentevoet te verkrijgen of een grotere som te lenen. Voor hypothecaire kredietverlening (ook rekening-courant hypotheek) werken wij nauw samen met onze gerenommeerde partner gevestigd in België met ruim 55 jaar ervaring!

Met een kaskrediet kunt veel gemakkelijker in het rood gaan op uw professionele zichtrekening, om zo betaalachterstanden of tijdelijke liquiditeitsproblemen te overbruggen. Een kaskrediet is bijzonder flexibel en vereist geen enkele administratie. Die flexibiliteit betaalt u echter met een hogere intrestvoet dan bij een investeringskrediet.

Steeds meer ondernemers ervaren dat banken hun kredietcriteria voor bedrijfsfinanciering hebben aangepast. Een financiering krijgen bij de bank wordt dus steeds moeilijker. Maar nog altijd geldt: wanneer banken een onderneming als goed en realistisch beoordelen, verwelkomen zij u graag als klant. Krediet Expert kan u helpen bij uw kredietaanvraag bij de bank. Natuurlijk zien we erop toe dat uw plannen voldoen aan de bancaire kredietcriteria. Zo hoeven wij u niet teleur te stellen en komt u niet voor verrassingen te staan.

Kredietaanvragen bij de bank zijn vaker succesvol als die via een gespecialiseerde adviesorganisatie lopen zoals Krediet Expert. Uit gegevens van kredietbemiddelaars blijkt dat 70% van de bedrijven waarvan een bancaire financiering wordt afgewezen, na tussenkomst van een intermediair toch een bedrijfskrediet krijgt.

Aanvragen met succes 89%
Gerealiseerde kredieten boven de €100.000 67%

Naast bancaire financiering zijn er ook alternatieve investeringsvormen. De mogelijkheden variëren van crowdfunding, een particuliere lening en kredietunies tot microfinanciering. Met name microfinanciering wint de laatste jaren sterk aan populariteit als oplossing van liquiditeitsproblemen op korte termijn. Krediet Expert biedt u uiteraard de meest aantrekkelijk financieringsoptie.

125+

Gerealiseerde dossiers in 2014

Wij laten u niet in de kou staan.

Heeft uw bank u in de kou gezet terwijl u krediet nodig had? Krediet Expert haalt u naar binnen!

Snel krediet nodig?

Krediet Expert is in staat onder tijdsdruk te werken. Kredieten kunnen doorgaans binnen een zéér korte periode worden gerealiseerd.

Fredric Versteyden
Krediet Expert heeft mij geholpen bij de herfinanciering van mijn RSZ schuld. Na bezoek van een van de medewerkers is het dossier opgestart en was er na 4 weken een realisatie.
Fredric Versteyden / Textielbranche
Steven Collier
Voor mijn expeditiebedrijf huurde ik een loods op een bedrijventerrein. De verhuurder heeft mij deze loods te koop aangeboden. Na contact met de plaatselijke bank kreeg ik een afwijzing. Krediet Expert heeft vervolgens de aanvraag bij een anderen partij gedaan, waarna het dossier na 6 weken naar de notaris is verzonden. Zeer tevreden!
Steven Collier / Expeditie

Steeds meer ondernemers ervaren dat banken hun kredietcriteria voor bedrijfsfinanciering hebben aangepast. Een financiering krijgen bij de bank wordt dus steeds moeilijker. Maar nog altijd geldt: wanneer banken een ondernemingsplan als goed en realistisch beoordelen, verwelkomen zij u graag als klant.

Een veelvoorkomend probleem bij kmo’s/MKB-bedrijven zijn RSZ- en BTW-achterstanden. Vaak als gevolg van een grondige btw-controle of wanbetaling van een grote klant. De onderneming kan dan in een negatieve spiraal belanden door hoge interesten en boetes. Krediet Expert biedt de oplossing in een hergroepering.

Ondernemen kan niet zonder risico. Liquiditeitsproblemen kunnen plotseling ontstaan door onvoorziene omstandigheden. Zoals het wegvallen van een belangrijke debiteur, een periode van tegenvallende omzet of een andere externe oorzaak. Krediet Expert adviseert u graag over hoe en met welke middelen u uw zaken weer op orde kunt krijgen.

Krediet Expert ondersteunt ondernemers met onafhankelijk managementadvies. Op basis van een grondige analyse van uw onderneming geven wij advies over hoe u uw doelstellingen kunt realiseren.

Als ondernemer werkt u natuurlijk hard aan een bloeiend bedrijf. Maar u heeft niet alles zelf in de hand en vaak bent u afhankelijk van omstandigheden. Lang moeten wachten op betaling van uitstaande facturen is een probleem waar veel ondernemers regelmatig mee te maken krijgen. Krediet Expert heeft een oplossing voor uw debiteurenbeheer: factoring van facturen.

Wij vinden dat elke gemotiveerde starter en gevestigde ondernemer recht heeft op financiering. Crowdfunding is een alternatieve manier van geld lenen en investeren, zonder tussenkomst van de bank. Krediet Expert helpt investeerders en ondernemers met kredietbehoefte om elkaar te vinden.