Wat is een kaskrediet?

Een kaskrediet is eenvoudigweg een krediet waarmee u tijdelijk in het rood kunt gaan op professionele zichtrekening. Dankzij een kaskrediet kan u tijdelijke financiële tekorten binnen uw onderneming opvangen, bijvoorbeeld wanneer een klant niet op tijd betaalt.

Unieke flexibiliteit

Met een kaskrediet van Krediet Expert bent u zeker van flexibiliteit op maat van uw bedrijf. We spreken samen af tot welk bedrag u in het rood mag gaan. U bepaalt helemaal zelf wanneer, hoe vaak en voor hoe lang u een bedrag naar keuze onder uw maximumbedrag opneemt.

Hoeveel kost een kaskrediet

Laten we er geen doekjes om winden: aan de vergaande flexibiliteit van een kaskrediet hangt ook een hoger prijskaartje. Daardoor is het voornamelijk geschikt voor tijdelijke financiële tekorten. Voor lang lopende kredieten biedt Krediet Expert u voordelige investeringskredieten. De kosten van een kaskrediet hangen af van het maximumbedrag waarin u in het rood wil gaan. Krediet Expert rekent het graag vrijblijvend voor uit.

Geen administratieve rompslomp

Met een kaskrediet van Krediet Expert bent u eindelijk bevrijd van de administratieve mallemolen. Zowel de opname als de aanzuivering van het krediet vereist geen enkele administratie. U hoeft bijvoorbeeld ook geen investeringsbewijzen voor te leggen. Het kaskrediet verloopt even eenvoudig als betalen met uw bank- of kredietkaart.

Fiscaal aftrekbaar

Niet alleen de intresten, maar ook de kosten verbonden aan een kaskrediet zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Hoeveel kaskrediet hebt u nodig?

Uw boekhouder kan exact voor uitrekenen hoeveel kaskrediet uw onderneming best hanteert. De volgende formule is evenwel een goede leidraad. Reken voor het bepalen van het maximumbedrag voor uw kaskrediet uw jaarlijkse omzet maal het aantal dagen dat uw klanten gebruiken om uw facturen te betalen gedeeld door 365.

Een kaskrediet verleent uw onderneming de broodnodige ademruimte in tijden van financiële tekorten. Er zijn echter behoorlijk wat kosten aan verbonden die niet altijd even transparant worden weergegeven bij grootbanken. Zorg daarom voor een betrouwbare partner die gespecialiseerd is in kredieten voor kmo’s. Zo bespaart u zich later heel wat kopzorgen.

Kredietaanvragen bij de bank zijn vaker succesvol als die via een gespecialiseerde adviesorganisatie lopen zoals Krediet Expert. Uit gegevens van kredietbemiddelaars blijkt dat 70% van de bedrijven waarvan een bancaire financiering wordt afgewezen, na tussenkomst van een intermediair toch een bedrijfskrediet krijgt.

Aanvragen met succes 89%
Gerealiseerde kredieten boven de €100.000 67%

Naast bancaire financiering zijn er ook alternatieve investeringsvormen. De mogelijkheden variëren van crowdfunding, een particuliere lening en kredietunies tot microfinanciering. Met name microfinanciering wint de laatste jaren sterk aan populariteit als oplossing van liquiditeitsproblemen op korte termijn. Krediet Expert biedt u uiteraard de meest aantrekkelijk financieringsoptie.

125+

Gerealiseerde dossiers in 2014

Wij laten u niet in de kou staan.

Heeft uw bank u in de kou gezet terwijl u krediet nodig had? Krediet Expert haalt u naar binnen!

Snel krediet nodig?

Krediet Expert is in staat onder tijdsdruk te werken. Kredieten kunnen doorgaans binnen een zéér korte periode worden gerealiseerd.

Fredric Versteyden
Krediet Expert heeft mij geholpen bij de herfinanciering van mijn RSZ schuld. Na bezoek van een van de medewerkers is het dossier opgestart en was er na 4 weken een realisatie.
Fredric Versteyden / Textielbranche
Steven Collier
Voor mijn expeditiebedrijf huurde ik een loods op een bedrijventerrein. De verhuurder heeft mij deze loods te koop aangeboden. Na contact met de plaatselijke bank kreeg ik een afwijzing. Krediet Expert heeft vervolgens de aanvraag bij een anderen partij gedaan, waarna het dossier na 6 weken naar de notaris is verzonden. Zeer tevreden!
Steven Collier / Expeditie

Steeds meer ondernemers ervaren dat banken hun kredietcriteria voor bedrijfsfinanciering hebben aangepast. Een financiering krijgen bij de bank wordt dus steeds moeilijker. Maar nog altijd geldt: wanneer banken een ondernemingsplan als goed en realistisch beoordelen, verwelkomen zij u graag als klant.

Een veelvoorkomend probleem bij kmo’s/MKB-bedrijven zijn RSZ- en BTW-achterstanden. Vaak als gevolg van een grondige btw-controle of wanbetaling van een grote klant. De onderneming kan dan in een negatieve spiraal belanden door hoge interesten en boetes. Krediet Expert biedt de oplossing in een hergroepering.

Ondernemen kan niet zonder risico. Liquiditeitsproblemen kunnen plotseling ontstaan door onvoorziene omstandigheden. Zoals het wegvallen van een belangrijke debiteur, een periode van tegenvallende omzet of een andere externe oorzaak. Krediet Expert adviseert u graag over hoe en met welke middelen u uw zaken weer op orde kunt krijgen.

Krediet Expert ondersteunt ondernemers met onafhankelijk managementadvies. Op basis van een grondige analyse van uw onderneming geven wij advies over hoe u uw doelstellingen kunt realiseren.

Als ondernemer werkt u natuurlijk hard aan een bloeiend bedrijf. Maar u heeft niet alles zelf in de hand en vaak bent u afhankelijk van omstandigheden. Lang moeten wachten op betaling van uitstaande facturen is een probleem waar veel ondernemers regelmatig mee te maken krijgen. Krediet Expert heeft een oplossing voor uw debiteurenbeheer: factoring van facturen.

Wij vinden dat elke gemotiveerde starter en gevestigde ondernemer recht heeft op financiering. Crowdfunding is een alternatieve manier van geld lenen en investeren, zonder tussenkomst van de bank. Krediet Expert helpt investeerders en ondernemers met kredietbehoefte om elkaar te vinden.